Bokenäsets Framtid på Facebook

3 veckor sedan

Bokenäsets Framtid

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 161, sträckan Rotvik-Skår, är nu ute på remiss!
Bokenäsets Framtid har lämnat synpunkter till studien genom att delta vid två workshops som Trafikverket anordnade under förra året samt vid Trafikverkets öppna möte i Bokenäs bygdegård.
Positivt är att Trafikverket lyft behovet av gång- och cykelbana i alla de olika alternativ som presenteras. Det är något vi i föreningen under alla år påpekat måste finnas för de oskyddade trafikanterna!
Nu kommer vi i styrelsen att läsa igenom förslaget noga och lämna ett remissvar efter sommaren.
Du hittar åtgärdsvalsstudien här: https://trafikverket.se/contentassets/dafeb87733a54b8ca79c8be9104d5dd3/…
... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook

1 månad sedan

Bokenäsets Framtid

Dragsmarks simskolaNu är det snart dags för start av start av årets simskola och märkestagning! 🌞🌊
Vi träffas kl 12:00 på berget vid Klostret badplats. Det blir information, indelning i grupper och utdelning av material.

Mycket välkomna!
Alexander Sandström, leg simlärare
Fredrik Sandén, leg simlärare

Assistenter:
Axel
Ebba
Ida-Karin
Joel
Johanna
Julia
Ludvig
Nathalie
Tove
Viggo

Marie-Louise Hänel Sandström, leg simlärare
... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook

1 månad sedan

Bokenäsets Framtid

Bokenäs HembygdsföreningIbland kan de mest vardagliga ställen ruva på en mörk hemlighet. Så är fallet med ”Ongemyra”, myren som är belägen mellan Reorseröd och Högstale. Den användes förr under torra år till att vattna kor, men under andra halvan av 1900-talet även som skridskobana och i nödfall t o m för bad. Förutom att händelsen har återgivits genom dåtidens grannar fanns det hela även t o m att läsa om i tidningen Dalapilen den 15 juli år 1865, så det råder inga som helst tvivel på sanningshalten.

Det är natten till den 18 juni år 1865 och den då 31-åriga änkan Johanna Johansdotter ger sig ut med siktet inställt på myren, strax bortanför granngården Högstale. Detta är i alla fall vad hustrun Anna-Greta Nilsdotter, på just granngården, säger sig ha drömt under lördagsnatten. Nilsdotter berättar även att hon i drömmen dessutom sett att den unga änkan någon vecka tidigare har fött ett barn hemma i sitt torp, tagit barnet av daga och sedan gömt det lilla liket i sin vedbod. För att dölja sitt brott ska Johansdotter sedan ha kastat det livlösa barnet i myren. Allt, enligt drömmen som Nilsdotter haft under den gångna natten.

Tidigt på söndagsmorgonen beger sig Anna-Greta Nilsdotter iväg till myren för att där få syn på en liten barnfot som sticker fram i det låga vattnet. I det lilla byltet av säckduk finner hon även en stor gråsten, i ett försök att få liket att nå botten. Barnaliket överlämnas till ”rättsbetjänterna” och den misstänkta modern häktas och låses in på Uddevalla Centralfängelse. Den unga änkan erkände sitt brott och dömdes senare till 6 års straffarbete. Vad beträffar grannhustrun Anna-Greta Nilsdotter, så vidhöll hon enträget sin dröm och gick även ed på att hon talade sanning.

Självklart har ett intresse tidigt väckts hos den nyfikna grannhustrun, då Johansdotters graviditet borde ha varit svår att dölja, trots dåtidens kläder. Den dröm som Nilsdotter sa sig ha haft är otvivelaktigt en efterhandskonstruktion för att inte avslöja sin egen nyfikenhet, då Johansdotters promenad till myren har varit lätt att följa på mindre än hundra meters avstånd från gården. Inte nog med att det var den ljusaste årstiden, lägg dessutom till att det på den tiden knappt fanns några träd som hindrade ett nyfiket öga.

Men, vad hände då med den olycksaliga Johanna Johansdotter från det lilla torpet beläget mellan gårdarna Dammen, Sörberget och Anefjäll i Bokenäs? Till en början avtjänade hon sitt 6 år långa straffarbete i Stockholm. Lite senare överfördes hon till Marstrands fästning, där hon också avled bara några få år senare.
... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook

2 månader sedan

Bokenäsets Framtid

Sanning eller muntlig skröna?Ofta läser vi om hemskheter som sker idag, men hur var det förr i världen? Vi vill redan nu i början av inlägget varna för grymheten i denna händelse, som för längesedan lär ha skett här i Bokenäs. Inte heller vår bygd verkar ha varit förskonad från ”ond bråd död”. Sanning eller bara en muntlig skröna från generationer tillbaka?

Den handlar om brukaren av gården Reorseröd. Vid just detta tillfälle arbetade han med att gräva på markerna längst in vid Klônemyra, som det kallas. Eftersom han hade en bit att gå till hemmet kom hans hustru med mat, när det så var dags. Vad som sedan utlöste hans vredesmod är höljt i dunkel, men någonting misshagade honom. Under dispyten slog han åt hustrun med sin spade och slog då av henne båda benen. Men, istället för att hjälpa sin hustru valde han helt sonika att slå ihjäl henne och gräva ned henne under en stor sten på stället.

Naturligtvis uppdagades mannens dåd och han förklarades ”fredlös”, d v s vem som helst fick döda honom utan någon rättslig påföljd. Mannen mötte till slut samma öde som sitt eget offer, då även han blev ihjälslagen strax innanför gården Boken, bara några hundra meter från sin egen brottsplats.

Med tanke på brottets grymhet borde det kunna gå att spåra, såvida dådet skedde efter den s k ”försvenskningen” år 1658. Kan det då ha skett före 1658 eller finns det någon annan förklaring? Har det överhuvudtaget skett? En förklaring är att mordet skulle kunna ha använts som avskräckningsmedel i samband med en tjuvgömma under den stora stenen och att kvinnan då skulle ”gå igen” ropandes: -"Aj, mine ben!". Övernaturliga väsen och händelser var ju något man förr hade synnerligen stor respekt för.

För ett 40-tal år sedan sprängdes den stora stenen och under den hittade man fragment av något sönderrostat, något både litet till storlek och obestämbart till form. Var det rester från en tjuvgömma, mannens spade eller bara rostigt gammalt skräp? Kanske är denna händelse sammanflätad eller ihopblandad med en liknande som skedde inte långt därifrån, men den kommer vi att berätta om vid ett annat tillfälle.

Bilden är från vår kulturvandring i maj 2017, då vår ordförande Gunnar berättade bl a om denna händelse. Till vänster, bakom träddungen, kan man skymta platsen där gården Boken låg.
... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook

2 månader sedan

Bokenäsets Framtid

Det händer på Bokenäset nr 87 kommer att ligga i Din brevlåda 29-30 maj. ... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook

3 månader sedan

Bokenäsets Framtid

Bokenäs HembygdsföreningLeonard Joseph David Beeson, så lär han ha hetat. Alla har vi väl någon gång stannat framför ”den okände soldatens grav” när vi besökt Bokenäs Gamla kyrka? Stannat och sorgsamt undrat vem ynglingen var, som inte ens 20 år gammal gick sitt öde till mötes under slaget vid Jutland den 1 juni 1916. Några veckor senare, på midsommarafton den 23 juni 1916, hittas hans kropp som har flutit iland vid Skår och den unge matrosen ombord på HMS Tipperary får sin sista vila i en grav på Bokenäs Gamla kyrkogård.

Själva kyrkan har anor från 1100-talet eller tidigare och platsen är inte vald av en slump, då den är placerad vid en offerplats. I vårt moderna samhälle tycker vi nog kanske att belägenheten därför är lite makaber, men både kyrka och omgivning är vacker i sin avskildhet. Hur kunde livet te sig här på 1000-talet och hur såg det egentligen ut på offerplatsen, som kom att bli en central plats för invånarna i Bokenäs?
... Läs merLäs mindre

Visa på Facebook