Medlem

Var med och påverka – bli medlem!

Bokenäsets Framtid arbetar aktivt för en positiv utveckling av Bokenäset.
Med många medlemmar i föreningen har vi större möjligheter att påverka exempelvis kring
– Arbete, infrastruktur, boende, turism och service på Bokenäset
– Värna om bygdens intressen sett ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
– Skapa ett nära samarbete mellan företag, föreningar, organisationer och myndigheter

Vi ger också ut

  • Annonsbladet ”Det händer på Bokenäset”, 5 nr per år
  • Broschyren ”Välkommen till Bokenäset” som ges ut årligen

Medlemsavgift betalas till Bankgiro 5128-4230  eller  Swish 1233851870

  • Enskild medlem 100kr
  • Familj  150kr
  • Förening 100kr
  • Företag 500kr

Glöm inte ange Namn, Adress och gärna E-postadress!

Har du frågor du tycker att vi ska ta upp hör gärna av Dig till info@bokenaset.se
Välkommen som medlem!

Styrelsen Bokenäsets Framtid