Om föreningen

* Information om föreningen
* Vår styrelse m.m
* Stadgar

Styrelse 2019
Ordförande                   Eva Magnusson
Vice ordförande           Ingrid Karlsson
Sekreterare                   Tommy Nilsson
Ledamot                        Bertil Hjalmarsson
Ledamot                        Anders Olsson
Suppleant                      Lars Grahn
Suppleant                      Malin Johansson


Redaktör Bokenäsbladet
Maria Broberg

Kassör
Carl-Ingmar Scharffenberg

Revisorer
Siv Pettersson
Alf Jantén
Lars Karlsson, suppl

_______________________
Stadgar

Klicka här för att läsa om våra stadgar.